TNS 350

Duży, kolorowy, ekran. Mapy do nawigacji znajdują się na karcie SD umieszczanej w urządzeniu.

Do nawigacji proponujemy:

– aktualizacja oprogramowania

– dostępne najnowsze mapy całej europy