Media nav

Duży, kolorowy ekran. Mapy znajdują się w pamięci wewnętrznej.
Posiada widoczne wejście USB obok lub nad ekranem.
Przycisk “Dark” wyświetlany jest w prawym dolnym rogu ekranu.

Do nawigacji proponujemy:

– aktualizacja oprogramowania

– dostępne najnowsze mapy całej europy