Mazda Tomtom AVN1 NVA-SD8110

Nawigacja na karte SD.

Do nawigacji proponujemy:

– mapa Europy Zachodniej

– mapa polski

Nawigacja występuje m.in. w modelach:

– Mazda 2

– Mazda 3

– Mazda 5

– Mazda 6